Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Aс. д-р Павлина Георгиева Бойкова-Вълчева


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС:Гастроентерология, Хепатология и Хранене
Е-поща: pavlina.boykova@mu-varna.bg
Телефон: 052/978 348

 

Биография

​Родена  на  27.09.1972 г. в гр.Варна. Завършила  медицина в Медицински университет "Проф. д-р П.Стоянов" – Варна през 1997г с отличие. От януари 1998 година до момента работи в клиниката по Гастроентерология на МБАЛ „Св.Марина".  През 2004 година получава специалност „Вътрешни болести", а през 2011 година – „Гастроентерология".  От  2015 г.  е асистент в Клиниката по гастроентерология към Катедрата по вътрешни болести на МУ - Варна. Участва в мултицентрични проучвания за терапия на хроничен  хепатит С, терапия на язвен колит.

Публикации

​Има  над 20 участия в национални и международни конгреси.

Научни публикации

Член на

Българското дружество по гастроентерология,  БЛС, Българската асоциация по ултразвук в медицината