Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Гл. ас. д-р. Павлина Ангелова Пенева д.м.


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС:Белодробни болести и алергология
Е-поща: Pavlina.Peneva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Публикации

Член на