Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Доц. д-р. Павлина Ангелова Пенева д.м.


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС:Белодробни болести и алергология
Е-поща: Pavlina.Peneva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Д-р Павлина Ангелова Пенева е родена на 08.06.1973 г. в гр. Силистра, където завършва средното си образование в ПМГ „Св. Климент Охридски". През 2001 г. завършва с отличие специалност „Медицина" в Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов", гр. Варна.

През 2008 г. , като докторант към Клиника по нефрология и диализа в УМБАЛ „Света Марина"- Варна, провежда обучителен стаж по програма „Еразъм" към  Клиника по нефрология, диализа и трансплантации в град Бари, Италия.

Има придобити специалности по „Вътрешни болести" и „Пневмология и фтизиатрия".

Д-р Пенева работи в УМБАЛ „Света Марина" в Клиника по Пневмология и фтизиатрия, с Отделение за Интензивно Лечение и Неинвазивна Вентилация /ОИЛНВ/ от 2008 г. като пулмолог. От 2016 г. заема академична длъжност "Асистент" към МУ - Варна, а от 2017 г. е докторант към Първа Катедра по Вътрешни болести, по специалност „Пулмология и фтизиатрия".

През 2019 г., д-р Пенева придобива докторска степен на тема "Прогностични маркери за клинична и лабораторна оценка на болни със сепсис".

От м. септември 2020 г. заема академична длъжност „Главен асистент" към Клиника по Пневмология и фтизиатрия към Първа Катедра по Вътрешни болести.

Има широки научно-практически интереси към актуално дискутабилни проблеми в спешната медицина, свързани с инфекции, системни заболявания и трансплантации, а голяма част от публикационната й активност е на тази тематика.

Публикации

Публикации в периодичен специализиран печат - над 18.
Участия в конгреси и конференции - 5.
Автор на  две монографии.
Основни научни разработки в областта на: Септични състояния, Инфекции, свързани с медицинското обслужване, Пневмонии.

Член на

​ Българското Дружество по Белодробни Болести и Европейското Респираторно Дружество.