Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Гл. ас. Петър Пламенов Петров д.м.


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС: Нефрология, хемодиализа и токсикология
Е-поща: Petar.Petrov@mu-varna.bg;petar_ppv@yahoo.com
Телефон: 052/978 264

 

Биография

Роден на 18.02.1990г. в гр. Търговище. През 2009г. завършил средно обрзование в Гимназия  „Христо Ботев“ гр. Попово, обл. Търговище. От м.10.2014г. до м.07.2015г стажант – лекар в  Университетска болница „Carl Gustav Carus“,  гр. Дрезден, Германия. През 2015г. завършил медицина в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ -  гр. Варна. От м.02.2017г. асистент във Втора катедра по вътрешни болести, УС по Нефрология при Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ -  гр. Варна. През м.07.2020г след успешно положен държавен изпит придобива специалност „Нефрология“. 

Публикации

​Има публикации в български и чуждестранни издания и участия в научни конгреси. 

Член на

​Член е на БЛС и Българско дружество по нефрология.