Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Петър Стаматов Вълчанов


Катедра: Анатомия и клетъчна биология
УС:
Е-поща: Petar.Valchanov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677-050

 

Биография

​Д-р Петър Вълчанов е роден на 22 Юни 1980 г. в гр. Варна. Завършва медицина в МУ-Варна през 2003 г. От 2004 до 2015 г. работи като лекар-ординатор в неотложна помощ към поликлиниките в гр. Варна. От 2005 до 2009 г. специализира психиатрия в МБАЛ „св. Марина", но прекъсва специализацията си поради лични причини. От Април 2016 работи като хонорован асистент в катедрата по Анатомия и Клетъчна биология, а през Септември 2017 е назначен за редовен асистент. Научните интереси на д-р Вълчанов са в областта на ангиологията, 3D анатомията и триизмерния печат.

Публикации

Член на