Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Петър Стаматов Вълчанов


Катедра: Анатомия и клетъчна биология
УС:
Е-поща: Petar.Valchanov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677-050

 

Биография

Д-р Петър Вълчанов е роден на 22 Юни 1980 г. в гр. Варна. Завършва СУ Димчо Дебелянов – Варна през 1997г. и МУ-Варна през 2003 г. От 2004 до 2015 г. работи като лекар-ординатор в неотложна помощ към поликлиниките в гр. Варна. От 2005 до 2009 г. специализира психиатрия в МБАЛ „св. Марина", но прекъсва специализацията си поради лични причини. От Април 2016 работи като хоноруван асистент в катедрата по Анатомия и Клетъчна биология, а през Септември 2017 е назначен за редовен асистент.

Д-р Петър Вълчанов се занимава се активно с медицинско 3Д моделиране и триизмерен печат, като интересите му са свързани с клиничната анатомия, рентгенологията, материалознанието, 3Д изкуствата, 3Д био/принтирането и регенеративната медицина. Участва в инициирането и организирането на лаборатория за 3Д био/принтиране в МУ-Варна. Има изработени десетки клинично-анатомични модели, използвани за пред оперативно планиране от хирурзите от няколко клиники. Докторант към катедрата по Анатомия и клетъчна биология, тема на докторантурата „3Д моделиране и 3Д принтиране на морфологично и физиологично достоверна костна матрица". Участник в научна група „Моделиране и симулации в медицината". Портфолио: https://sketchfab.com/valchanov


Публикации

Член на

Български Лекарски Съюз, Българско Анатомично Дружество