Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Гл.ас. д-р Преслав Пламенов Пенев д.м.


Катедра: Ортопедия и травматология
УС:
Е-поща: P.Penev@mu-varna.bg
Телефон: 052/677 050

 

Биография

Д-р Преслав Пламенов Пенев, д.м. звършва средното си образование в град Силистра. Постъпва като студент по медицина в Медицински университет – Варна (2004 – 2010). След  дипломирането си започва работа като ортопед – травматолог в МБАЛ „Св. Анна – Варна“ АД. През 2016 защитава успешно дисертационнен труд на тема „Съвременни аспекти на диагностиката и лечението при лигаментарни увреди на латералната колона на глезенната става“ и придобива научно – образователна степен „доктор“. Защитава успешно магистратура по Здравен мениджмънт през 2017 г.

Специализирал хирургия на глезен и ходило при: проф. Фабиан Краус – Inselspital, Берн, Швейцария и проф. Каятан Клос – Katholisches Klinikum Mainz, Германия.

Провел е двумесечна специализация в AO Research Institute Davos, Швейцария със специфична насоченост – Диагностика и лечение на Лисфранк увреди.

Ръководител на проект „Изграждане на диагностичен и терапевтичен алгоритъм при пациенти с остра предно – латерална глезенна нестабилност“ финансиран от Министерство на образованието и науката. Притежава сертификати за сонография, артроскопия и др. Активен участник с доклади на множество научни форуми както в България, така и в чужбина. Член на управителния съвет на Регионалната колегия на БЛС - Варна

Д-р Преслав Пенев има научни интереси предимно в областа на глезенната и ходилна патология.


Публикации

Член на

БОТА (Българска ортопедична и травматологична асоциация); БААСТ (Българска асоциация по артроскопия и спортна травматология); БДХХГ (Българското дружество по хирургия на ходилото и глезена); ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy).