Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Радослав Христов Спасов


Катедра: Анатомия и клетъчна биология
УС:
Е-поща: radoslav.spasov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677 050, вътр. 2618

 

Биография

Д-р Радослав Спасов е роден в гр. Кюстендил през 1988 г. Завършва Природоматематическа гимназия "Проф. Емануил Иванов" в гр. Кюстендил през 2007 г. и Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, специалност „Медицина" през 2014 г. От 2014 до 2015 работи в Детско отделение за интензивно лечение към МБАЛ "СВ. Марина" ЕАД. От септември 2015 г. е хоноруван асистент към катедра „Анатомия и клетъчна биология" при Медицински университет - Варна, а от март 2016, след успешно положен конкурсен изпит, е назначен за редовен асистент в същата катедра. През май 2021 г., след издържан изпит за специалност, е специалист по „Анатомия, хистология и цитология". Владее английски език. Научните интереси на д-р Спасов са насочени в областта на невробиологията.

Публикации

Научни публикации

Научните интереси на д-р Спасов са насочени в областта на невробиологията.

Член на

Член на Българския лекарски съюз и Българското анатомично дружество