Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Росица Христова Христова


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС:Кардиология
Е-поща: R.Hristova@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677-050

 

Биография

​Д-р Росица Христова е родена на 19.09.1991г. в гр. Варна. Завършва Първа Езикова Гимназия през 2010г. През 2016г. завършва с отличие Медицински Университет гр. Варна. От м.02.2017г. е назначена като лекар ординатор към Втора клиника по кардиология -интервенционална , а от м.09.2017г. е асистент по кардиология към катедра Вътрешни болести.

Публикации

Член на