Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Гл.ас. д-р Самуела Георгиева Кръстева доктор


Катедра: Психиатрия и медицинска психология
УС:
Е-поща: Samuela.Krasteva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Д-р Самуела Кръстева е родена на 18.07.1992г. в гр. Стара Загора. През 2011г. завършва Национална гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“ – гр. София, профил Латинистика и италиански език. През 2017г. завършва с отличие Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна. От ноември 2017 г. работи като лекар-специализант във II Психиатрична клиника. От март 2018 г. е асистент в Катедра по психиатрия и медицинска психология към МУ-Варна.

Публикации

Член на