Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Aс. д-р Симона Богданова Петрова


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС:Ревматология
Е-поща: Simona.Bogdanova@mu-varna.bg ; simona_bogdanova@yahoo.com
Телефон: 052 978 558

 

Биография

​Родена е през 1984 г. в гр.Кочани, Р.Македония. Завършва с отличен успех средно образование в Математическата гимназия в родното  място. През 2009 г. завършва медицина с отличен успех в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – гр. Варна и е удостоена с наградата за отличник на чуждестраните студенти с право на специализация по избор. От 2010 г. е назначена като ординатор в клиника по ревматология – Варна, а през 2012 г. е зачислена за специализация по ревматология към същата клиника. Придобива специалност по ревматология през 2017 г. От 2015 г. след спечелен конкурс е назначена като асистент в Катедрата по клинични и медицински науки към Факултета по дентална медицина. През 2018 г. става редовен асистен към Първа катедра по вътрешни болести  - УС Ревматология на МУ Варна. Основните и професионални и научни интереси са в областта на ранната диагностика и консервативно лечение на възпалителните ставни заболявания. Притежава сертификат по ставна ехография на Европейската лига против ревматизъм; участва в множество български и интернационални курсове, участвала е като рецензент в списание Rheumatology International. 

Публикации

Научни публикации

Има над 20 научни публикации и участия в над 20 международни и национални научни конгреси. 

Член на

​Член е на Българското дружество по ревматология, Българско медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза, The Еmerging EULAR Network (EMEUNET)  и Български лекарски съюз.  След дипломирането си посещава няколко  курсове -  07/2012 - Курс в областта на спондилоартритите в Загреб, Хърватска, 06/2012 - Курс по мускулоскелетна ултрасонография.