Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Снежана Атанасова Атанасова д.м.​


Катедра: Втора катедра по вътрешни болести
УС:нефрология, хемодиализа и токсикология
Е-поща: Snezhana.Atanasova@mu-varna.bg;atanasova.sa@abv.bg
Телефон: 052/ 978 358

 

Биография

Родена на 25.01.1988г в гр.Варна. През 2007г завършва средното си образование в III ПМГ „Акад. Методий Попов" гр.Варна ,а през 2013г -   медицина в МУ „Проф д-р Параскев Стоянов" Варна. Д-р Снежана Атанасова  започва специализация по нефрология през 2015г, а през 2018г след спечелен конкурс  е асистент по нефрология във Втора катедра по Вътрешни болести. През 2019г придобива специалност Нефрология.

Основните научни интереси на Д-р Сн.Атанасова са в областта на бъбречно-заместителната терапия (БЗТ), съдов достъп при пациенти на БЗТ, редки болести – болест на Фабри, симптоматична бъбречна анемия.


Публикации

Има около 20 публикации и участия в научни конгреси.

През 2017 и 2018 г е съавтор в две ръководства за студенти АЕО – „ Practical handbook of nephrology and clinical cases on kidney diseases"  и БЕО – „ Ръководство по нефрология и бъбречно-заместващо лечение".


Член на

Член на Български лекарски съюз; Българско дружество по нефрология.