Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р София Петрова Чаушева


Катедра: Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение
УС:
Е-поща:
Телефон:

 

Биография

​Д-р София Петрова Чаушева- Родена през 1985г във Варна. Завършила с отличие медицина в МУ-Варна през 2017г. Асистент към Катедрата по образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение от м.01. 2019г. Специализант в Клиниката по Образна диагностика от 2017 до м.03.2020г, към момента специализант в Клиниката по Нуклеарна медицина.

Публикации

Член на