Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р София Петрова Чаушева


Катедра: Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение
УС:
Е-поща:
Телефон:

 

Биография

Публикации

Член на