Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас.д-р Стефани Димитрова Радева


Катедра: по микробиология и вирусология
УС:
Е-поща:
Телефон: 052/677 050

 

Биография

​Д-р С. Радева е родена на 31.01.1993г. в гр. Стара Загора. Завършва гимназия с преподаване на чужди езици (английски и немски език) през 2012 г. През 2018г. завършва медицина в Медицински Университет - София, след което започва специализация по Клинична микробиология към МБАЛ „Св. Анна" - Варна. От септември 2019г. до март 2020 г. е хоноруван преподавател в Катедра „Микробиология и вирусология" на МУ-Варна, а от април 2020г. е назначена като асистент към същата катедра. Същата година е зачислена като редовен докторант с тема на дисертационния труд "Микробиологични проучвания върху механизмите на резистентност към бета-лактами и вътреболничното разпространение на клинични изолати Serratia marcescens".

Публикации

Член на