Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Светослава Елефтерова Славчева


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС: Кардиология
Е-поща: Sv.Slavcheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/978-220, 052/978-216

 

Биография

Асистент към Първа катедра по вътрешни болести, Учебен сектор „Кардиология“ от 2019 г. Родена е през 1972 г. в гр. Варна. Завършва висшето си образование по медицина в  Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна през 1999 г. Началния клиничен опит набира в ЦСМП – Варна, където работи в продължение на 8 години. От 2007 г. работи в Интензивно кардиологично отделение, Първа Кардиологична клиника към УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна. От 2004 г. провежда специализация по Вътрешни болести във всички терапевтични клиники на УМБАЛ „Св. Марина“ и придобива специалността през 2009 г. През  2014 г. придобива специалност по кардиология. Основните интереси са насочени към ехографската диагностика на сърдечните заболявания и в последните години към кардиотоксичността на онкологичната терапия.

Публикации

Единствена лява вена кава супериор при млад мъж с предсърдно мъждене.

С Светослава, А Атанас, Г Димитрова

Българска кардиология. 24 (1), 54-58  2018 г.


 Остра обратима сърдечна недостатъчност след химиотерапия с 5-флуороурацил.

С Бакалска, А Ангелов, С Славчева, Р Георгиев

Българска кардиология 23 (3), 58-63 2017


Фибринолитичен ефект на хепарин: клиничен случай на интракавитарна тромбоза при дилатативна кардиомиопатия.

С Славчева, Й Йотов, М Негрева, А Пенев

Българска кардиология 18 (3), 33-36 2012

Член на

Член е на Дружеството на кардиолозите в България (BSC), Европейското кардиологично дружество (ESC) и на Международното дружество по онкокардиология (ICOS).