Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Таня Любомирова Златева


Катедра: Катедра по педиатрия
УС:
Е-поща:
Телефон:

 

Биография

Д-р Таня Стефанова е родена на 17.11.1992 г. в гр. Велико Търново. Завършва Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов" – гр. Варна през 2017г. Започва работа в Спешно отделение-деца през 2017 г., а от 2019 г. е лекар-специализант по педиатрия към Детско отделение за интензивно лечение към I ДК, УМБАЛ „Света Марина".

Д-р Стефанова активно участва в проекти на катедра Педиатрия – Feel4Diabetes (2017 - 2019), LENA (2018), Проект „Сърдечно-съдов и метаболитен риск, свързан с висцералната мастна тъкан при пациенти с дългогодишен захарен диабет тип 1", Програма за навременно откриване и проследяване на доносени и недоносени деца, родени малки за гестационатат си възраст (2021г.). След успешно спечелени конкурси през 2018 г. е зачислена за докторант към Катедра педиатрия, a през 2019 г. за лекар-асистент към катедрата.

Членство :

Публикации

Член на

БЛС, БПА, ESP