Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Таня Живкова Стоева


Катедра: Катедра по образна диагностика интервенционална ренгенология и лъчелечение
УС:
Е-поща: Tanya.Stoeva@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 987-575

 

Биография

Родена в гр. Стара Загора през 1994г. Завършила Природоматематическа гимназия „Акад. Методий Попов" - гр. Варна с профил химия и английски език през 2013г. Завършва Медицински университет – гр.Варна през 2019г. От месец Март 2020г до момента е специализант към Клиника по Нуклеарна медицина към УМБАЛ „Св. Марина" – гр. Варна и асистент към Катедра по образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение.


IX Научна сесия за преподаватели и студенти (26.03.2021г.) на Медицински колеж-Варна с доклади на тема (към момента- под печат) :

"Ролята на рестадиращ 18F-FDG-ПЕТ/КТ при пациент с малигнен тумор на обвивките на периферните нерви (MPNST), развил се на база неврофиброматоза – клиничен случай"- T. Стоева, М. Дянкова, С. Чаушева и др.

"Възможни диагностични грешки при интерпретация на 68Ga-PSMA ПЕТ/КТ резултати"- M. Дянкова.

 "Мониториране ефекта от проведено лечение на пациент с невроендокринен тумор на панкреаса c ПЕТ/КТ, 68Ga-DOTATATE" – клиничен случай- С. Чаушева, T. Стоева М. Дянкова и др.


Публикации

-  T. Yordanova, A. Klisarova, B. Chaushev, T. Stoeva, Z. Dancheva, S. Chausheva, M. Dyankova, N. Sapundzhiev, Detection of Second Primary Tumors in patients with head and neck cancers using FDG PET/CT as a screening imaging tool, European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (2020) 47 (Suppl 1): S562–S562, 10.1007/s00259-020-04988-4

- T. Yordanova, A. Klisarova, B. Chaushev, T. Stoewa, Z. Dancheva, S. Chausheva, M. Dyankova,          N. Sapundzhiev;  Comparison between the efficacy of physical examination/endoscopy with the efficacy of FDG-PET/CT for the identification of recurrence in head and neck squamous cell carcinoma after curative treatment,  European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (2020) 47 (Suppl 1): S562–S563, 10.1007/s00259-020-04988-4

- M. Dyankova, Z. Dancheva, T. Stoeva, S. Chausheva, T.Yordanova, B. Chaushev, A. Klisarova, Diagnostic value of Ga-68 PSMA PET/CT in biochemical progression in prostate cancer (PC) patients after radical prostatectomy in the low range values of prostate specific membrane antigen (PSA), European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (2020) 47 (Suppl 1): S365–S365, 10.1007/s00259-020-04988-4


Член на