Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Таня Христова Добрева-Кунчева


Катедра: Първа катедра по вътрешни болести
УС:белодробни болести и алергология
Е-поща:
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Публикации

Член на