Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р Татяна Емилова Цветкова


Катедра: Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология
УС:Инфекциозни болести и паразитология
Е-поща: tatyana.cvetkova@mu-varna.bg
Телефон: 0887/632-162

 

Биография

 
Родена на  31.05.1972 г. в град Варна. Завършила през 1991 г.  IV ЕГ „ Фредерик Жолио- Кюри" - Варна с преподаване на френски език. Дипломирана през 1997 г. в Медицински Университет- гр. Плевен.

Работила като лекар през 1998 г. към Общинска болница Аспарухово. В периода 1998-2013 като лекар- консултант в „ТП Фармекспорт" . През 2013 г. като Медицински директор в „ТП Фармекспорт". От 01.04.2014г, след успешно издържан конкурс, като асистент в Медицински университет- Варна,  към катедра „ Инфекциозни болести и паразитология" , факултет Медицина.

Публикации

Има научни публикации и редица участия в научни форуми.
 

Член на

Българския лекарски съюз и Българското паразитологично дружество.