Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Гл.ас. д-р Татяна Емилова Цветкова д.б.


Катедра: Инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология
УС:Инфекциозни болести и паразитология
Е-поща: tatyana.cvetkova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050, вътр.2978

 

Биография

Д-р Татяна Емилова Цветкова е асистент по медицинска паразитология в катедра Инфекциозни болести, паразитология, дерматовенерология, на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна от 2014 г. до настоящия момент.

Завършила медицина в МУ-Плевен през 1997 г. Придобива специалност по медицинска паразитология през 2019 г. Има над 20 научни публикации и участия в международни и национални научни форуми на теми свързани с етиологията, клиниката, диагностиката, лечението и епидемиологията на зоонозните и чревни паразитози. През 2021 г. придобива образователно-научна степен „доктор"  с тема „Клинико-епидемиологични и терапевтични аспекти на токсокарозата в Североизточна България".   Член е на: Българската асоциация на медицинските паразитолози, Българското паразитологично дружество и Българския лекарски съюз.


Публикации

Има научни публикации и редица участия в научни форуми.
 

Член на

Българския лекарски съюз и Българското паразитологично дружество.