Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Гл. ас. д-р Тони Димитров Кондев д.м.


Катедра: Неврохирургия и унг болести
УС:Неврохирургия
Е-поща: Toni.Kondev@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677-050

 

Биография

Д-р Тони Димитров Кондев е роден през 1985г. Завършва ПМГ „Акад. Н. Обрешков" гр. Бургас с отличие през 2004г. През 2010г. завършва медицина в Тракийски университет гр. Стара Загора. След дипломирането си започва като лекар-ординатор в противошокова зала към УМБАЛ Бургас. От 2012г. работи в Клиника по Неврохирургия към УМБАЛ „Св. Марина" гр. Варна, където през 2013г започва своята специализация по неврохирургия. От 2017г. е асистент към Катедра по „Неврохирургия и УНГ болести" в Медицински университет-Варна. От 2018г. е със специалност по неврохирургия. През 2020г. придобива научна степен ОНС „Доктор", след защита на дисертационен труд на тема „Интраоперативна ултразвук асистирана оценка на степента на декомпресия при лумбална спинална стеноза". През периодите си на специализант по неврохирургия и специалист по неврохирургия е посетил множество международни курсове, конгреси и симпозиуми в редица неврохирургични центрове в САЩ, Япония, Италия, Полша, Румъния, Хърватска, Северна Македония и Сърбия. Печели стипендия за Световния конгрес по детска неврохирургия през 2017г в САЩ (45th Annual Meeting of International Society for Pediatric Neurosurgery   Denver, USA, October 8-12, 2017).

Основните професионални интереси са насочени към детската неврохирургия и усъвършенстването на неврохирургични техники, както и въвеждането на новаторски интраоперативни визуализационни подходи в неврохирургията.

Публикации

Член на

Българското Дружество по Неврохирургия. От 2016г. е член на Международното спинално дружество AoSpine.