Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Тони Димитров Кондев д.м.


Катедра: Неврохирургия и унг болести
УС:Неврохирургия
Е-поща: Toni.Kondev@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 677-050

 

Биография

Публикации

Член на