Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас.д-р Цветелина Йорданова Петрова - Георгиева


Катедра: 0бразна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение
УС:
Е-поща: Tsvetelina.Yordanova@mu-varna.bg
Телефон: 052/978575

 

Биография

 
Родена в гр. Силистра, където завършва гимназия. През 2008 година завършва Медицина в МУ-Плевен. През 2008-2009год. работи като лекар ординатор в Комплексен Окологичен Център в град Бургас в отделение по нуклеарна медицина. От август 2009 година специализира и работи в клиника по Нуклеарна медицина и метаболитна терапия в УМБАЛ „Св. Марина " град Варна и до момента. През 2013 година придобива специалност нуклеарна медицина. През 2017 и 2019 година работи като хонорован асистент, през 2020 година заема длъжност редовен асистент към катедра по Образна диагностика и интервенционална рентгенология и лъчелечение. През 2018г. е зачислена като докторант с тема дисертационния труд „Роля на 18F-FDG ПЕТ/КТ в диагностичния алгоритъм при злокачествени епителни тумори на глава и шия".

Взема участие в  курсове на обучение проведени от IAEA в Кипър и от ESOR в България, и в семинар организиран от ЕANM в България.

Взима участия в много конгреси национални и международни с изнасяне на доклади и постери в Германия, Испания, Австрия и България.

 Участва в екипа, който през 2009 година въвежда в България Позитронно-емисионната томография с Компютърна томография (ПЕТ/КТ).


Публикации

Член на

Българското дружество по Нуклеарна медицина (БДНМ)
Европейска асоциация по Нуклеарна медицина  (EANM)

Win България- Сдружение „Жените в ядрената индустрия - Българска асоциация на WiN Global"