Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас.д-р Цветелина Йорданова Петрова - Георгиева


Катедра: 0бразна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение
УС:
Е-поща:
Телефон:

 

Биография

Публикации

Член на