Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Учебна дейност

В катедрата се преподава дисциплината „Вътрешни болести", разделена на 2 части:

  • Първа част включва дисциплините „Кардиология", „Ревматология", „Белодробни болести" и „Алергология". Изучава се през VІІ и VІІІ семестър от обучението на студентите по медицина и завършва с изпит след края на VІІІ семестър.
  • Втора част включва дисциплините „Гастроентерология", „Ендокринология", „Нефрология", „Токсикология" и „Хематология". Изучава се през ІХ и Х семестър от обучението на студентите по медицина и завършва с изпит след края на Х семестър.

В катедрата се провежда държавен стаж в продължение на 90 дни за студенти по медицина, VІ курс, по дисциплината „Вътрешни болести", който завършва с държавен изпит. Провеждат се специализации по специалностите „Кардиология", „Ревматология", „Белодробни болести", „Алергология", „Гастроентерология", „Ендокринология", „Нефрология", „Хематология" и „Вътрешни болести".

В обучението на студентите по медицина е включена свободно избираемата дисциплина „Изкуствени органи".

Сътрудници на катедрата имат участие в издаден учебник по вътрешни болести под редакцията на проф.  Д. Димитраков, 2006 г., МУ – Пловдив.​

Обучението на студентите по медицина по дисциплината „Вътрешни болести" следва алгоритъма на учебника Harrison's Principles of Internal Medicine. В преподаването своевременно се включват всички новости, произтичащи от консенсусни национални документи и Европейските препоръки за поведение при съответните болестни единици.