Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Органи за управление

  1. Катедрен съвет – включващ всички сътрудници на постоянен договор към Медицински университет - Варна
  2. Катедрено ръководство – включващо ръководител на Катедрата и всички ръководители на УС към Катедрата