Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Органи на управление

Катедреният съвет се състои от членовете на академичния състав на катедрата, които са на основен трудов договор.

В катедрата са формулирани структурни направления, съобразени с модела на управление на МУ-Варна. Те се ръководят от следните членове на Катедрения съвет:

1. Учебна дейност

1.1. Студенти, българоезично обучение – доц. д-р Л. Маринов, д.м. 

1.2. Студенти, англоезично обучение – проф. д-р В. Йотова, д.м.н.

1.3. Стажанти – доц. д-р Д. Близнакова, д.м. ; д-р М. Белчева, д-р И. Христов 

2. Научна дейност – проф. д-р В. Й​отова, д.м.н.

3. Следдипломно обучение – проф. д-р Б. Върбан​ова, д.м. ; доц. д-р М. Георгиева, д.м. 

4. Административна дейност и протокол – д-р В. Бо​яджиев , д-р С. Галче​ва, д.м. 

5. Лечебно-диагностична дейност – д-р В. Стоянов , д-р М. Гълъбова

7. Връзки с българска педиатрична асоциация и обществеността – доц. д-р М. Георгие​​ва, д.м.