Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Гл.ас. маг. фарм. Весела Ангелинова Борисова-Ненова д.м.


Катедра: Фармакология и клинична фармакология и терапия
УС:
Е-поща: vesela.borisova@mu-varna.bg
Телефон: 052/677050 вътр. 2639

 

Биография

Родена в град Ловеч. Завършва с отличие Езикова гимназия "Гео Милев" град Добрич с профил "засилено изучаване на немски език". През 2014 се дипломира като Магистър фармацевт към МУ-Варна като първенец на випуска. Като студент е участвала в няколко обменни програми. През 2012 г. заминава като първия студент от специалност Фармация на обмен по програма "Еразъм" в Бари, Италия. През 2013 г. участва в съвместната програма за обмен на студенти между МУ-Варна и Първи Московски държавен университет и по-късно през 2013 г. – по програма "CEEPUS" във Варшава, Полша изкарва стаж по Биохимия. От 2015 година работи като асистент в Катедрата по фармакология и клинична фармакология и терапия, като участва и в англоезиковото преподаване на катедрата. През лятото на 2015 година изкарва едномесечен практически стаж по Фармакология към Медицински университет Грац, Австрия. От 2016 година е специализант по фармакология и фармакотерпия към катедрата. През 2020 година защитава дисертационен труд на тема „Фармакологично проучване на поведенчески ефекти на Chaenomeles maulei при експериментални животни".

Публикации

Член на

 

Български фармацевтичен съюз.