Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Ас. д-р Янко Георгиев Янков


Катедра: Обща и оперативна хириргия
УС:
Е-поща:
Телефон: 052/ 677 050

 

Биография

Публикации

Член на