Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. д-р Живка Данчева Мезан д.м.


Катедра: нуклеарна медицина, метаболитна терапия и лъчелечение
УС:нуклеарна медицина и метаболитна терапия
Е-поща: Zhivka.Dancheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Д-р Живка Данчева е родена на 30.09.1979 г. в гр. Велики Преслав. През 2005г. завършва медицина в МУ- гр. Плевен. От 09.2006 г. до момента работи като лекар в Клиниката по Нуклеарна Медицина и метаболитна терапия, УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД, гр. Варна. През 2010 г. придобива специалност по Нуклеарна медицина, а през 2012 г. защитава образователно-научна степен „доктор", под ръководството на проф. д-р Анелия Клисарова, дмн, на тема „Метаболитна радиофармацевтична терапия с 89SrCl (Метастрон) при болезнени костни метастази."  

От 06.2016г. заема длъжността „Главен асистент“, а през 09.2023 г е избрана за „Доцент“ към катедра по „Образна диагностика, лъчелечение и интервенционална рентгенология“ към Медицински Университет –гр. Варна.

Взема участие в първия в страната екип, който през 2009 г. въвежда в България Позитроно-емисионната томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ). Професионалните й интереси включват малигнен меланом, рак на белия дроб, карцином на простатата и на гърдата, саркоми, невроендокринни тумори, ГИСТ, заболявания на нервната, на отделителната система и онкологични заболявания в педиатрията. Автор е на монография „ Кожният меланом през погледа на Нуклеарната медицина“.

Участва в няколко курса на обучение провеждани от Международната агенция за атомна енергия (IAEA) и Европейската асоциация по Нуклеарна медицина (EANM) в Литва, Словения, България и Австрия, както и множество онлайн семинари за повишаване на професионалната квалификация. Има над 60 статии в наши и чужди медицински списания, участва в авторския състав на няколко учебници и ръководства.

От 01.2023 г е излъчена от Българското Дружество по Нуклеарна Медицина за Заместник национален делегат в Асамблеята на делегатите на Европейската Асоциация по Нуклеарна Медицина (EANM).

Владее английски език.

Създател и администратор на сайта на дружеството по Нуклеарна медицина.


Публикации

Член на