Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Гл. ас. д-р Живка Данчева Мезан д.м.


Катедра: Образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение
УС:
Е-поща: Zhivka.Dancheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Родена е на 30.09.1979г. в гр. Велики Преслав, където завършва гимназия с профил английски език. През 2005г. завършва медицина в МУ-Плевен. От 2006г. до момента работи като лекар в Клиниката по Нуклеарна Медицина и метаболитна терапия, МБАЛ „Св. Марина" ЕАД, гр. Варна. През 2010г. придобива специалност по Нуклеарна медицина. През 2012г. защитава образователно-научна степен „доктор", под ръководството на проф. д-р Анелия Клисарова, дмн, на тема „Метаболитна радиофармацевтична терапия с 89SrCl (Метастрон) при болезнени костни метастази." През 06.2016г. заема длъжността главен асистент към катедра по Образна диагностика и лъчелечение към Медицински Университет –гр. Варна.

Участва в екипа, който през 2009 г. въвежда в България позитроно-емисионната томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ). Взема участие в три курса на обучение провеждани от IAEA в Литва, Словения и България и множество семинари на европейското училище по нуклеарна медицина, организирани от EANM и ESHI.

Владее английски език и има добра компютърна грамотност. Създател и администратор е на сайта на дружеството по Нуклеарна медицина.

Член е на Българско дружество по Нуклеарна медицина (БДНМ), Европейска асоциация по Нуклеарна медицина (EANM), WiN България – Сдружение „Жените в ядрената индустрия – България, българската асоциация на WiN Global", European society for hybrid, molecular and translational imaging - ESHIмт.

Публикации

Член на

Българско дружество по Нуклеарна медицина (БДНМ)

Европейска асоциация по Нуклеарна медицина (EANM)

WiN България – Сдружение „Жените в ядрената индустрия – България, българската асоциация на WiN Global"