Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Доц. д-р Чавдар Христов Бъчваров д.м.


Катедра: Образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение
УС:
Е-поща: Chavdar.bachvarov@mu-varna.bg
Телефон: 052/ 978 579

 

Биография

​Роден през 1966 г. в гр. Ловеч. Завършено средно образование - математическа гимназия „Д-р Петър Берон" - Варна,  1984 год. През 1992 год. завършва Медицински университет- Варна. От 1992-1994 год работи като лекар в Общинска болница гр. Омуртаг. От 1994 год. до 2017 год. работи  като лекар - ординатор в Ангиографски сектор към клиника по „Образна диагностика" на Университетска болница „Св. Марина" гр. Варна. От 1999 год. е специалист по образна диагностика. От 2007 год. е Началник Ангиографски сектор към клиника по „Образна диагностика" на УМБАЛ „Св. Марина", гр. Варна. През 2016 г. защитава докторска дисертация на тема „ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА РУПТУРИРАЛИ ИНТРАКРАНИАЛНИ АНЕВРИЗМИ, АРТЕРИОВЕНОЗНИ МАЛФОРМАЦИИ И КАРОТИДО-КАВЕРНОЗНИ ФИСТУЛИ". През 2007 год. е сертифициран със сертификат за „Инвезаивна образна диагностика и интервенционална рентгенология". Д-р Бъчваров има редица специализации във водещи центрове в Европа: Швейцария - васкуларни интервеции, Белгия – периферни васкуларни интервенции, в  Гърция, Германия, и Франция специализира върху ендоваскуларно лечение на интракраниални аневризми и артериовенозни малформации, както и ендоваскуларно лечение на исхемични мозъчни инсулти. 

Публикации

​Над 60 публикации  на конгреси ,в международни и български научни списания с общ импакт фактор над 10.

Научни публикации

Отворен достъп

Член на

​Българската асоциация по радиология (БАР), European Society of Radiology (ESR), CardioVascular and Interventional Radiology (CVIR).​