Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Гл. ас. д-р Женя Русева Петрова д.м.

гр. Варна, бул. „Христо Смирненски” 1


Катедра: Обща медицина
УС:
Е-поща: jenia.ruseva@mu-varna.bg
Телефон: +35952302893

 

Биография

Родена на 14.12.1974 г. в гр. Карнобат. Завършила медицина във ВМИ - Варна през 1999 г. От 2009 г. работи като физиотерапевт в ДКЦ „Света Марина", а от 2010 г. е асистент в Катедрата по обща медицина на МУ - Варна. Участва активно в учебната дейност на Катедрата по дисциплини от различни специалности и ОКС: обучение по дисциплината „Обща медицина" на студенти - магистри по медицина; по  дисциплината "Организация на грижа за болния" на студенти по здравен мениджмънт – магистър и бакалавър; по дисциплината „Медицинска терминология" на студенти по здравен мениджмънт – магистър и бакалавър, както за лекари, специализиращи „Обща медицина" и СДО.

ПРИДОБИТИ СПЕЦИАЛНОСТИ: Физикална и рехабилитационна медицина 2009 г.; специализира ОМ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: Неврална терапия - 2012 г. и Пролотерапия - 2013 г.    

Публикации

​Има над 10 научни публикации и 10 участия в научни конгреси. Основни научни разработки в областта на физиолечение на дискогенните заболявания. 

Нау​чни публикации​

Отворен достъп


Член на

БЛС, Дружество по Физикална и рехабилитационна медицина, EURACT (European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine)