Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц.д-р Яна Димитрова Бочева д.м.

гр. Варна, бул. „Христо Смирненски” 1


Катедра: Клинична лаборатория
УС:
Е-поща: yana.bocheva@mu-varna.bg
Телефон: 052/978-545

 

Биография

Родена в гр. Ямбол. Завършва средно образование в Английска Езикова Гимназия-гр. Ямбол. Придобита специалност по клинична лаборатория. Месторабота: МУ- Варна, МБАЛ“Св. Марина“-Варна. Асистент в МУ – Варна от 2005г.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ: клинична лаборатория, магистър по здравен мениджмънт 

Публикации

Ръководства- 3; статии- 20 съобщения-15 у нас и в чужбина

Научни публикации


Член на

Българско научно дружество по клинична лаборатория; Българско научно дружество по ендокринология; Български лекарски съюз ​