Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​

Ас. д-р Мирослав Димитров Маринов д.м.

гр. Варна, ул. М. Дринов 55, МУ-Варна


Катедра: Физиология и патофизиология
УС:Патофизиология
Е-поща: miroslav.marinov@mu-varna.bg
Телефон: +35952677051

 

Биография

Роден е на 05.02.1965 г. в гр. Шумен. Завършил е медицина във ВМИ – Варна през 1991 г. От 1993 г. Е асистент в Катедра патофизиология на МУ – Варна. От 2006 г. е гл. асистент в Катедра медико-биологични науки към Факултета по дентална медицина, а от 2008 г. е гл. асистент в Катедра предклинични и клинични науки към Факултета по фармация. Има придобита специалност патофизиология (1997).


Публикации

Има над 30 публикации и над 32 участия в национални и международни научни форуми. Основно научните разработки са в областта на латерализацията на мозъчните функции, ендоканабиноидната система, депресивните разстройства.

Научни публикации

Отворен достъп


Член на

Българското физиологично дружество, БЛС