Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

История

Медицинският университет - Варна, е основан като Висш медицински институт през 1960 г. За рождена дата на ВМИ - Варна се счита 1 октомври 1961 г. -  първият учебен ден на първата учебна година в първото висше учебно заведение по медицина в Североизточна България. Създаването на третия медицински ВУЗ в България е в отговор на нарастващите обществени потребности от висококвалифицирани медицински кадри и специализирана лекарска помощ за населението от този район на страната.

Какво се случва в МУ – Варна през годините?


2019 г.

 • В МУ-Варна е основан Център за симулационна техника.
 • Създаден е Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия.
 • МУ-Варна пое управлението на „Специализирана болница по очни болести за активно лечение – Варна" ЕООД
 • Разработен е първият продукт с логото на МУ-Варна – „Ентенар+"
 • Стартира единственият в страната обучителен модул за стажанти – лекари – „Организация и управление при бедствия и кризи с голям брой пострадали".

2018 г.

 • Започва обучението на студенти по магистърски програми  – „Здравен мениджмънт и медикосоциални грижи" и „Фармацевтичен мениджмънт и грижи".
 • Създаден е Университетски център по морско здравеопазване към Факултета по обществено здравеопазване.
 • Най-известният в цял свят учебник по хирургия „Принципи на хирургията на Шварц" е преведен и издаден от МУ-Варна.
 • Известният експерт по природни бедствия, масови поражения и контратероризъм проф. д-р Раед Арафат е удостоен с почетното звание "Доктор хонорис кауза".
 • В МУ-Варна е създадено ново телевизионно студио със специализирани помещения - монтажна, апаратна и административни работни кабинети.

2017 г.

 • Започва обучението на първите студенти в специалностите – "Военен лекар", „Военна медицинска сестра" и „Логопедия".
 • Внедрени са в обучението по хирургия първите в глобален мащаб 3D очила за виртуална реалност за лапароскопска хирургия.
 • Започва първото обучение в България със симулатори в областта на офталмологията и офталмохирургията.
 • Започва първият специализиран курс „Мастър клас по оптометрия".
 • МУ-Варна е на първо място в страната в професионално направление „Медицина" по данни от националната рейтингова система.
 • Разработени са нови докторантски програми по „Молекулярна биология", „Социална фармация" и „Аналитична химия".
 • Издадено е първото научно студентско списание на МУ-Варна - „Scripta scientifica vox studentium".

2016 г.

 •  През 2016 г. - МУ-Варна отбелязва 55 годишнината от създаването си
 • Като част от стратегията за развитие на МУ-Варна към клиничните бази на университета е присъединена болница "Дева Мария" – Бургас.
 • Известният немски кардиолог проф. д-р Карл Щангл е удостоен с почетното звание "Доктор хонорис кауза".
 • Първият симулатор за лапароскопска хирургия в България започва обучението на студенти и специализанти в МУ-Варна.
 • МУ – Варна записва световен рекорд в книгата на Гинес, събирайки 4000 човека в най-голямата ДНК верига, съставена от хора.
 • Издадено е постановление на Министерски съвет за откриване на Научноизследователски институт в структурата на Медицински университет-Варна.
 
2015 г.

 • Открита е нова, модерна 9 етажна сграда за Факултета по фармация към МУ-Варна, която печели специална награда в категория „Сгради образователна инфраструктура" в рамките на конкурса „Сграда на годината".
 • Открита е модерна лаборатория „3D технологии в стоматологията", осъществен по Проект и финансова подкрепа от ФНИ към МОН на Република  България.
 • Започва обучението на първите магистри по специалност „Опазване и контрол на общественото здраве".
 • С постановления на Министерски съвет са разкрити филиали на МУ-Варна във Велико Търново и Шумен.
 • МУ-Варна официално стартира излъчването на първата национална университетска телевизия MU-Vi.tv.
 • Открит е първият в страната Университетски център по източна медицина.
 
2014 г.

 • Открит e първият в Източна България център по транслационна медицина и клетъчна терапия.
 • След близо 25-годишно прекъсване Медицински университет – Варна, съвместно с Българския червен кръст възстановява Международния фестивал на червенокръстките и здравни филми.
 • Открит е първият Университетски медико-дентален център в България.
 • Започва обучението на първите магистри по специалност „Рехабилитация, морелечение, уелнес и СПА".
 • МУ-Варна e № 1 сред медицинските университети в България според най-голямата академична класация на институтите за висше образование Webometrics.
 • Проведен е първият Международен семинар и уъркшоп по антитероризъм,  организиран от Медицинския университет във Варна съвместно с Посолството на Израел в България.
 • Водещият европейски и световен специалист в областта на пулмоналната хипертония - проф. д-р Рудолф Шпайх е удостоен с почетното звание "Доктор хонорис кауза".
 
2013 г.

 • С постановление на Министерски съвет е разкрит филиал на МУ-Варна в Сливен.
 • Известният европейски нефролог и специалист по бъбречна трансплантация проф. Ханс-Петер Марти е удостоен с почетното звание "Доктор хонорис кауза".
 • Започва обучението на първите магистри по специалност „Фармацевтичен мениджмънт".
 
... и още значими факти от историята на Медицински университет – Варна в годините назад ...

През първите 10 години след създаването на МУ-Варна се развиват всички катедри и основни клиники. Създава се база за учебно-възпитателната и научноизследователската работа. Главно внимание се обръща на непрекъснатото подобряване на практическото обучение. С разрастването на института се организира строителството на нови болнични сгради като за целите на обучението, така и за нуждите на здравеопазването в Североизточна България. Построени са Акушеро-гинекологична болница, Психиатрична болница (най-голямата на Балканския полуостров), Очната болница, Терапевтичната болница (настоящата университетска болнница УМБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна).

Създаването на Медицинска академия през 1972 г. (до 1987 г.) и включването на всички висши медицински заведения в страната в нейния състав разкрива нови възможности за всестранно развитие. През 1978 г. е разкрит Филиалният факултет на ВМИ – Варна, в гр. Добрич (Толбухин) за обучение на студенти по медицина от трети до шести курс. Висшият медицински институт – Варна, израства като крупен център за подготовка на лекарски кадри, за научни изследвания и внедрявания, за лечебно-диагностична, консултативна и организационно-методична помощ. Разполага с ценна и модерна апаратура.

През 1995 г., Висшият медицински институт -  Варна е преименуван в Медицински университет – Варна. През 2002 г. Университетът приема  за свое име името на "Проф. д-р Параскев Стоянов" . Все повече МУ - Варна се утвърждава като институция, доказваща своята значимост в областта на образованието и науката, придобиваща все повече европейски вид. От 2006 г. лекарите–абсолвенти получават европейско приложение към дипломите си, валидно за реализацията им в страните - членки на ЕС.
 
През 1993/1994 г. се въвежда обучението по специалността "Мениджмънт в здравеопазването и социалната сфера", чрез което се подготвят изпреварващо кадри за провеждането на реформата в българското здравеопазване.

През 2001 г. с постановление на Министерски съвет е разкрит Факултет по обществено здравеопазване. Четири години по-късно той става член на Асоциацята на училищата по обществено здраве в Европа (ASPHER).

През 2002 г. МУ - Варна получава "Международна златна и сребърна награда за качество 2002" в Мексико сити.

През 2004 г. в Маастрихт (Холандия), Медицинският университет във Варна е одобрен за пълноправен член на една от най-престижните международни асоциации Асоциацията на Европейските университети.

През 2006 г. към Университета отваря врати най-новият и най-модерният Факултет по дентална медицина на Балканите.

През 2007 г. по проект, финансиран от МОМН, в МУ - Варна е създадена Лаборатория по нутригеномика, оборудвана със съвременна апаратура за молекулярно-биологични изследвания.

През 2008 г. е създаден новият Факултет по фармация. С разкриването на двата нови факултета – Факултет по дентална медицина и Факултет по фармация, Медицинският университет – Варна придобива пълната структура на традиционно висше училище по тези регулирани професии.

През 2008 г., за първи път в Югоизточна Европа, във Факултета по медицина започва обучението по нова избираема дисциплина - "морска медицина", която се изучава предимно в развитите морски държави.