Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Символи

Герб

Гербът на университета е стилизираният лик на разтворена книга в храма на знанието с център медицинската емблема – тояга с увита около нея змия.​​
Знаме

Знамето на Медицински университет - Варна е изработено от бяла коприна и сърма. В съответствие с хералдическата традиция на белия фон са извезани в синьо емблемата и името на институцията: Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”. Знамето се съхранява в заседателната зала на Ректората. Знамето се изнася в тържествени случаи. То се носи от определени по предложение на Студентския съвет знаменосец и двама асистенти. Имената на знаменосеца и на асистентите на знамето се обявяват на академичното тържество по случай патронния празник на университета.

СИМВОЛИ НА РЕКТОРСКИЯ СТАТУТ - ЖЕЗЪЛ, ОГЪРЛИЦА И ТОГА

Жезъл

Жезълът на университета е увенчан с две напречно пресечени сфери и змия в центъра, което символизира медицинското знание. Произходът му е свързан с древния символ на медицината - тояга с обвита около нея змия, а също и със старинните предания за мъдростта и всезнанието на змията. Върхът на жезъла завършва с топка от нефрит – камък на вечността, силата и познанието, които са исконни ценности за медицината. Жезълът се носи от жезълоносец, определен от Академическия съвет по предложение на Студентския съвет. 


Мястото на жезъла е:

- непосредствено пред Ректора по време на шествия,

- непосредствено зад Ректора по време на церемонии и събрания.


Ректорска оръглица

Ректорската огърлица има кръгла форма, която символизира безкрайността на научното познание. Целият медальон е изработен от бронз. В центъра на медальона е гравирано от бронз логото на Медицински университет - Варна: разтворена книга в храма на знанието с център медицинската емблема – тояга с увита около нея змия. Основата на медальона е изработена от син камък, който символизира човешките идеали. Те са основни принципи в медицинското образование и в лекарската професия.Ректорска тога

Ректорската тога е червена и черна. Към нея се носи шал във вишнев цвят.
Символите на ректорския статут се носят по време на:

 • университетските празници;
 • тържествени шествия;
 • тържествени заседания на Академичния съвет.

Символи на Деканския статут

Деканска огърлица

Деканската огърлица изобразява герба на университета.
Деканска тога

Деканската тога е с вишнево-червен цвят с маншети и шал от същия цвят.Символите на деканския статут се носят на:

 • университетски и на факултетни празници;
 • тържествени шествия;
 • тържествени заседания на Академическия и на факултетния съвет.

Символи на абсолвентския статут

Символите на абсолвентското достойнстово се носят по време на церемониите за връчване на дипломите на абсолвентите.
Университетски празници

 • Приемането на първокурсниците в академичната общност.
 • Промоциите на завършилия випуск.
 • Празникът на Медицински университет - Варна - 1 октомври.
 • Денят на народните будители - 1 ноември.
 • Денят на славянската писменост и култура - 24-ти май.
 • Денят на студента – 8-ми декември.