Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Център по Транслационна медицина и клетъчна терапия

Центърът по Транслационна медицина и клетъчна терапия е открит към Факултета по медицина на 22 декември 2014 г. Той е създаден по проект към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" на обща стойност 4 милиона лева, като повече от половината от средствата са инвестирани в апаратурата и оборудването му.

Центърът по транслационна медицина и клетъчна терапия е разположен в 6 основни зали на втория етаж в УМБАЛ "Света Марина" - Варна. Обособени са два сектора: аналитично-научен сектор и клетъчно-терапевтичен сектор, в които се извършват научни изследвания и клинична дейност. Успешно разработен и приложен е алгоритъм за автоложна трансплантация на хемопоетични стволови клетки при пациенти с онкохематологични заболявания. Разработени са серия продукти на база амниотична мембрана, които се прилагат в различни научноизследователски проекти.

Мисията на Центъра по транслационна медицина и клетъчна терапия, като част от амбициозната програма на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна е да предоставя на пациентите в България достъп до модерно здравеопазване, като предлага качествени и достъпни медицински услуги. В центъра се прилагат иновативни диагностични и лечебни методи с приложен и персонализиран характер. В центъра работят водещи в областта изследователи и клиницисти, специализирали във европейски и световни центрове за клетъчна терапия.