Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас


Катедрата по педиатрия в МУ-Варна отбелязва 60-тата си годишнина с тематична юбилейна програма от научни конференции, събития и инициативи

През 2023 г. Катедрата по педиатрия в МУ-Варна отбелязва 60-тата си годишнина. Юбилеят е повод да се подчертаят успехите и постиженията на Катедрата, която от нейното основаване през 1963 г. досега се е утвърдила като един от водещите експертни центрове в България за лечебно-диагностична, консултативно-методична, учебна и  научноизследователска дейност, с екип от висококвалифицирани специалисти, чийто дългогодишен опит, знания и умения са високо ценени във всички сфери на педиатричната медицина у нас и в чужбина.

Като част от юбилейната програма е провеждането на множество конференции, експертни срещи и кампании за  профилактика на детското здраве. Катедрата по педиатрия в МУ-Варна е инициатор и организатор на няколко значими научни форуми и събития през юбилейната 2023 г. Това са конференция с международно участие по проблемите на диабета и редките ендокринни заболявания през април в Поморие, експетна среща по муковисцидоза във Варна през юни, тържествено отбелязване с връчване на юбилейни награди на МУ-Варна през септември и педиатрична конференция под надслов „60-години Катедра по педиатрия в МУ-Варна“, предвидена за октомври в Свети Влас. През цялата година са включени и инициативи, посветени на дните за информираност и борба с различни болести, които Световната здравна организация  /СЗО/ отбелязва като международни и европейски здравни дни през 2023 г.​


​    

                                  ​

​