Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Център за професионално обучение
Директор ЦПО

Дияна Георгиева Попова

Моб. + 359 88 855 0196

E-mail: cpo@mu-varna.bg
​​