Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Център за професионално обучение

От 2013 г. в Центъра за професионално обучение към Медицински университет – Варна се предлага обучение по новите професии: Здравен асистент и Болногледач.

Центърът за професионално обучение има Лицензия № 2012121016, издадена на 11.12.2012 г. от председателя на Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация.

Най-новата професия, която се изучава в Центъра за професионално обучение е  Асистент на лекар по дентална медицина.