Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Департамент контакти

Организатор  "Учебна дейност"

Аксел Юсеин Ниязиева

Тел.: + 359 52 677 130
E-mail: aksel.halil@mu-varna.bg

 
Организатор „Учебна дейност"

Мариана Петрова Белова

Тел.: + 359 52 677 050, вътр. 2659
E-mail: Mariana.Belova@mu-varna.bg