Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За насДепартамент контакти

Организатор  "Учебна дейност"

Аксел Юсеин Ниязиева

Тел.: +359 52 677 130, +359 52 677 050, вътр. 2130

E-mail: aksel.halil@mu-varna.bg

 сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" 55, етаж 1., кабинет 101
Организатор „Учебна дейност"

Мариана Петрова Белова

Тел.: +359 52 814 659, +359 52 677 050, вътр. 2659

E-mail: Mariana.Belova@mu-varna.bg

сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" 55, етаж. 4., кабинет 41
Координатор, художественотворческа дейност

Диана Ангелова Димитрова – Иванова 

Тел.: +359 52 677 130, +359 52 677 050, вътр. 2130

E-mail: dimitrova.diana@mu-varna.bg

 сграда Ректорат, ул. „Марин Дринов" 55, етаж 1., кабинет 101