Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Информационен бюлетин на НИМУ-Варна

№52 Информационен бюлетин на НИМУ-Варна, от 09.12.2022
№9 Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна, от 23.07.2021
№5 Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна, от 21.06.2021
№4 Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна, от 14.06.2021
№3 Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна, от 04.06.2021
№2 Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна, от 28.05.2021
№1 Информационен Бюлетин на НИМУ-Варна, от 18.05.2021