Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Музей по анатомия

Музейната сбирка по анатомия се разполага на третия етаж на МУ в напречното крило и в първа учебна зала на катедра Анатомия, хистология и ембриология.
Включва 422 анатомични препарати представени в остъклени витрини. Експозицията в първа учебна зала се състои от сухи анатомични препарати от системата на костите и свързванията.  Освен отделни кости и стави в тази част от експозицията представени пълни скелети на възрастен човек, новородено и такива на човешки плод в последователността на вътреутробното му развитие.
В коридора на 3 етаж музейната сбирка се състои, както от сухи препарати, така и от изработени по специални методики. Част от тях са изложени в оразмерени вани с фиксиращи разтвори, на други са изтъкнати артериалните и венозните съдове с цветен латекс. Особено интересни и оригинални са експонатите приготвени с корозионна техника и тези от главен мозък с глицеринова методика.  
Зад половинвековното събиране и съхраняване на музейната сбирка стоят имената на проф. В. Ванков и д-р М. Христова , д-р Г. Гюров, д-р М. Маджарова, д-р В. Радева, д-р Г. Маринов, д-р З. Нанов, д-р С. Николов, д-р Р. Месут д-р Н. Стойнов, старши лаборанта К. Петров, д-р М. Габровска, д-р А. Петрова, д-р М. Минков, д-р С. Дянкова и т.н. Графичното оформление на музейната експозиция е дело д-р Савка Бакърджиева.
Съхранените в продължение на повече от 50 години препарати и до днес са изключително демонстративни и са ценно помагало за всички студенти и преподаватели на университета.​