Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

Музей по история на медицината

Във Варна се намира единственият на Балканите музей по история на медицината​. Основан през 1869 година като първата благотворителна болница в България, днес Музеят по история на медицината е под административното ръководство на УМБАЛ „Св. Марина" Варна и Медицински университет – Варна.

Въпреки че историята на българската медицина е поместена в сграда, голяма едва 400 квадратни метра, тук е показано цялото й развитие - от древността до Възраждането и развитието на медицинското обслужване след Освобождението на България. Тук са събрани над 4000 стари медицински книги, една от най-богатите в страната палеоантропологични колекции, медицински инструменти от времето на траките, гръцката колонизация, римската империя и началото на българската държава. В музея могат да се видят най-различни народно-медицински лечебни средства и предмети, занаятчийски клещи за вадене на зъби. Особено интересна е  колекцията от стоматологични столове и апаратура, с които са разполагали „зъбните" лекари преди повече от 100 години. В музея има и разнообразна апаратура - от ехограф до рентген. Тук може да се добие реална представа за лекарските кабинети и аптеките от началото на миналия век.