Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас


Невронауки, фокус върху сетивните органи – зрение и око 2 част

Neuroscience of the senses – focus on the eye part 2

 

31.03.2021

Хибридна форма на обучение

Hybrid educational activity 

10:00ч. – 11:30ч.

Професор Христина Групчева

Ковид 19 – ефекти върху очите и възможности за тяхното преодоляване

Covid 19 – the effect on eyes and possibilities for managing the problems

 

11:30ч. – 13:00ч.

Марио Романо – Италия

Mario Romano - Italy

Properties, performance of intraocular tamponade device in vitreoretinal surgery

Вътреочна тампонада – характеристики и поведение на използваните агенти.

Diagnosis and treatment of idiopathic and diabetic epiretinal membrane

Диагностика и лечение на епиретиналните мембрани

 

13:30ч. – 15:00ч.

Зигфрид Приглингер –Германия

Siegfried Priglinger - Germany

Пилинг на ретината – първи стъпки

Retinal peeling – first steps

 

15:00ч. – 15:30ч.

Пауза

 

15:30ч. – 17:00ч.

Кръгла маса : Как да се справим с Ковид 19 – етични, медицински и хирургически аспекти.

Round table: How to cope with COVID 19 – ethical, medical and surgical aspects

 

 

Очакван брой специалисти: 25

Очакван брой специализанти: 10

Очакван брой студенти: 60