Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​​​​

Гл. ас. Вероника Андреева Иванова д.пс.


Катедра: Катедрата по здравни грижи
УС:
Е-поща: veronka.ivanova@mu-varna.bg; veronika_ivanovi@abv.bg
Телефон: 062/ 69 00 23

 

Биография

Вероника Андреева Иванова, родена на 03.12.1982 г.  Хоноруван асистент по медицинска психология от  септември 2010- катедра по Психиатрия и медицинска психология на МУ-Варна. Психолог към Психиатрични клиники на МБАЛ св".Марина" –Варна от юни 2010 г.-до сега.Специализант по клинична психология към МУ-Варна от 2008 г. до сега  През 2001-2007   завършила СУ „Св Климент Охридски", гр. София -Магистър по клинична и консултативна психология.

Публикации

Български психиатричен журнал” Рецептор”Бр.3/2008-„Личностови особености при жени с паническо разстройство”.Психология Журнал1.списание “ Психология журнал”бр.31 –януари 2007 година”Кое поражда детската агресия/консултации на юноши с поведенчески нарушения””2.списание “ Психология журнал”бр44-февруари 2008-„Психологът в училище самотен войн”3.списание “ Психология журнал”бр46 април 2008- “Ня­­кои прин­­­ци­­пи при кон­­­сул­­­ти­­ра­­не на юно­­ши с де­­ви­­ан­­т­­­но по­­ве­­де­­ние”4.списание „Психология за родители”бр.2, 2008-„Как да реагираме на истеричните кризи при децата”5.списание “ Психология журнал”бр50 август 2008-„Децата с епилепсия в училище”.

Научни публикации

Отворен достъп

Член на

Дружеството на психолозите в България.Член на Съюза на учените-Варна.