Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​

Доц. д-р Весела Иванчева Любенова д.м.FEBO

​Директор Филиал Велико Търново ​


Катедра: Здравни грижи
УС:
Е-поща: vesela.lyubenova@mu-varna.bg
Телефон: 0887887989

 

Биография

Доц. д-р Весела Иванчева, дм, FEBO e родена в град Плевен. През 2005 г. завършва Медицински университет-Плевен, специалност „Медицина". През 2014 г. придобива специалност по Очни болести (Медицински университет-Варна), както и Европейска диплома по офталмология в Париж, Франция. През същата година защитава дисертационен труд на тема „Сравнителен анализ на топографски и микроструктурни методики за оценка на роговицата в норма и патология" и придобива научна степен „Доктор" по офталмология към Медицински университет- Варна. През 2017 г. се дипломира в магистърска програма на МУ - Плевен със специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт". През 2018 г. придобива академична длъжност „доцент“ към МУ - Плевен. От 2014г работи като офталмолог в Очен център „Окулус“-гр. Плевен, а от 2016г до 2022г- в Очна клиника към УМБАЛ-гр. Плевен. От 1.12.2022г до 1.08.2023г доц. Иванчева е Заместник директор на Филиал Велико Търново, Медицински университет- Варна. От 2.08.2023г. е назначена за Директор на Филиал Велико Търново.

Доц. Иванчева има множество участия в научни форуми у нас и в чужбина, и над 45 научни публикации в български и чуждестранни издания. Носител е на The Alan Ridgeway Award, European Board of Ophthalmology examination, 2014, Paris, France.


Публикации

Научни публикации

Курсове:

  • ​Phacoemulsification Fellowship- Mahatme Eye Bank and Eye Hospital, Nagpur, India, October 2017.
  • COST- European Cooperation in Science and Technology Summer Training School “Joining forces in corneal regeneration", MU-Varna, 2016
  • Трансплантация на амниотична мембрана, 2016г, МУ Варна, Център по транслационна медицина
  • Wet lab course “Phacoemulsification-basic principles and techniques" SOE Vienna, Austria, 2015
  • Observership/ Clinical attachment,  Corneo-plastic Unit, Queen Victoria Hospital, East Grinstead, United Kingdom, 2013г.
  • Курс „Роговична трансплантация“, МУ-София, 2018г
  • Практически курс „Интравитреално приложение на аnti-VEGF медикаменти“- гр. Правец, 2016гЧлен на

Българско дружество по офталмология

Съюз на очните лекари в България

Съюз на контактолозите в България

Българско глаукомно дружество​