Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Отдел Академична организация за клинични проучвания

Ръководител отдел "Академична организация за клинични проучвания"

Доц. д-р Десислава Иванова Ванкова, д.м.
E-mail: acro.mu.varna@gmail.com;  Desislava.Vankova@mu-varna.bg 
Тел.: + 359 52 677 099; ет. 3, стая 321

Отворен достъп​
Експерт

Кристалина Емилова Минкова – Шкодракова
E-mail: acro.mu.varna@gmail.com; minkova@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 099; ет. 3, стая 321
 Организатор

​Искра Георгиева Петрова
E-mail: acro.mu.varna@gmail.com: iskra.mareva@mu-varna.bg
Тел.: +359 52 677 099; ет. 3, стая 321​
Експерт

Надя Йорданова Стоянова 
E-mail: acro.mu.varna@gmail.com; Nadya.Stoyanova@mu-varna.bg  
Тел.: +359 52 677 099; ет. 3, стая 321​