Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Aс. д-р Александър Димитров Любенов д.м.


Катедра: Здравни грижи
УС:
Е-поща: aleksandar.lyubenov@mu-varna.bg
Телефон: 0886087756

 

Биография

Д-р Александър Любенов, дм, завършва Медицински университет-Плевен, специалност „Медицина", през 2005г. През 2013 г. придобива специалност по Акушерство и гинекология, а през 2017 г. се дипломира в магистърска програма по „Обществено здраве и здравен мениджмънт". През 2020 г. защитава дисертационен труд на тема  „Клинично значение и място на хистероскопската морселация в съвременното лечение на доброкачествена вътрематочна патология" и придобива научна степен „Доктор" по Акушерство и гинекология.

От 2008 г. до 2015 г. работи в Акушеро – гинекологичен комплекс в УМБАЛ „д-р Георги Странски" гр. Плевен. В периода 2013г.- 2021г. работи в клиника „Акушерство и гинекология“ - УМБАЛ  „ Света Марина" гр. Плевен, а от 2019 г. до 2021 г.  е началник на Операционния блок. Води упражнения по акушерство и гинекология на студенти от специалностите „Медицина“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“ към МУ-Плевен. От 01.01.2022г до момента е началник на отделение  „Обща и онкологична гинекология“, УМБАЛ „Сърце и мозък", крило „Мама и аз“ -  гр. Плевен.

Има дългогодишен опит в отворената, минимално инвазивната гинекологична хирургия (хистероскопска, лапароскопска и роботизирана), онкогинекологията и урогинекологията. Д-р Любенов притежава професионална квалификация и правоспособност по „Диагностична и оперативна хистероскопия в гинекологията“, „Диагностична и оперативна лапароскопия в гинекологията", колпоскопия, ехография в акушерството и гинекологията.

Редовен лектор в курсове за следдипломна квалификация по лапароскопска и хистероскопска хирургия. Специализирал е в Университетската болница в Любляна в областта на минимално инвазивните подходи и управление на болни с рак на матката и съвременното лечение на генитален пролапс. Преминал е курса „Hands on Training Session on da Vinci Surgical System at 20th International Workshop in da Vinci Surgery in South East Europe, 7th Bulgarian Workshop in Robotic Surgery“; сертифициран хирург на конзола на роботизирана система Da Vinci Xi в IRCAD – Страсбург; курсове в Авелино, Клермон-Феран, Барселона.

Публикации

Д-р Любенов има множество участия в научни форуми у нас и в чужбина, и над 20 научни публикации в български и чуждестранни издания.  

Научни публикации

Член на

​Български лекарски съюз

Българското дружество по акушерство и гинекология

Българската асоциация по онкогинекология

Българската асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия

Европейската асоциация по гинекологична ендоскопия (ESGE)

Европейската асоциация по роботизирана гинекологична хирургия (SERGS)