Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​

Доц. д-р Aсен Валентинов Куцаров д.м.

Ръководител Катедра по здравни грижи


Катедра: Здравни грижи
УС:
Е-поща: Asen.Kutsarov@mu-varna.bg; asenkutsarov@gmail.com
Телефон: 052/677-050

 

Биография

Доц. д-р Асен Валентинов Куцаров д.м. е роден на 18.09.1978г. в гр. Дряново, обл. Габрово.

ОБРАЗОВАНИЕ
Висше - медицина МУ- Плевен 2002г.
Специализация и редовна докторантура – 2003-2008г. към МУ- Плевен
2008-2010- Хонорован асистент към катедра „ Очни, УНГ, ЛЧХ и ХС" при МУ- Плевен
Специалист по УНГ болести от 2007г.
ДИСЕРТАЦИЯ: Проучвания върху ролята на фунгите в патогенезата на хроничния риносинуит.
ДИПЛОМА ЗА НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР ПО МЕДИЦИНА" -  10.12.2008г. издадена от ВАК гр. София
НАУЧНО ЗВАНИЕ „ДОЦЕНТ"- 2016г. от МУ- Варна

КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ:

 1. Микроендоскопска хирургия н параназалните синуси и слъзните пътища 15-19.03.2004г. МУ гр. Пловдив
 2. Комплексно лечение на заболяванията причиняващи затруднено носно дишане 10-14.05.2004г. МУ гр. Плевен
 3. Етиология и лечение на остър среден отит 16.12.2005г. гр. Пловдив
 4. Инфекции на горните дихателни пътища 08.02.2006г. гр. Плевен
 5. Ръководство за поведение при деца с повишена телесна температура в ИБП. 24.03.2006г. гр. Плевен
 6. Artu Oralgen Grass polen  Investigator Meeting 20.10.2006. Prague
 7. Основни принципи на клиничните проучвания, етични фактори и др. Лектор: Проф. Г. Криейчи Австрия 7-8.05.2007г. МУ гр. Варна
 8. Днешните алергии: Епидемията на 21 век. 28.03.2007г.
 9. Умения за презентиране 20.09.2007г.
 10. Въведение в Отохирургията 11-12.2011г. гр. Стара Загора
 11. Актуални въпроси на съвременната ринология 09-12. 2012г.- онлайн курс към Руска Медицинска Академия за следдипломно обучение. 
 12. Втори курс по Отохирургия, гр. Стара Загора15-17.03.2013г.
 13.  Хирургия на живо на носа и околоносните кухини( курс), гр. Пловдив 11-13.07.2013г.
 14.  Актуални проблеми на респираторната медицина Модул" Пулмология" 09-12. 2013г.- онлайн курс  към Руска Медицинска Академия за следдипломно обучение.
 15. Актуални проблеми на респираторната медицина Модул" Алергология" 09-12. 2013г.- онлайн курс към Руска Медицинска Академия за следдипломно обучение.
 16. Актуални проблеми на респираторната медицина Модул" Оториноларингология" 09-12. 2013г.- онлайн курс към Руска Медицинска Академия за следдипломно обучение.
 
УЧАСТИЕ В НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ И СИМПОЗИУМИ С ДОКЛАД - 37
 
ОБЛАСТИ НА НАУЧНИ И ХИРИРГИЧНИ ИНТЕРЕСИ: Ринология, Алергични заболявания на УНГ, Детска Оториноларингология.​

 

Публикации

Научни публикации - 46

Монография – 2
А. Куцаров. Риносинуит. Гъбичен риносинуит. Етиология, патогенеза, диагностика и клиничен подход. Варна, 2016.
А. Куцаров. Остри респираторни инфекции. Клиничен справочник. София, 2019.

Учебно помагало – 1
А. Куцаров, Г. Илиев. Ушни, носни и гърлени болести. Учебно ръководство. Варна, 2018г.

Цитирания - 10
Национални консенсуси - 3
Конгреси  и конференции - 40
Лекции GP, педиатри, алерголози, фармацевти  и др. - 90

Член на

 1. Член на Българския Лекарски Съюз.
 2. Член на Българското Дружество по Оториноларингология, хирургия на главата и шията.
 3. Член на Българското Ринологично Сдружение.
 4. Член на Европейското Ринологично Дружество/ERS/.
 5. Член на Европейската Академия по Алергология и Клинична имунология/ЕААСI/.
 6. Член на Редакционната колегия на сп. Алергология и Клинична Имунология.
 7. Редактор на бр. 3/2010 на сп. Мединфо- УНГ и офталмология.
 8. Член на Редaкционната колегия на сп. Medical Magazine
 9. Член на Редaкционната колегия на сп. Международен бюлетин по Оториноларингология.
 10. Редактор на бр. 10/2007 на сп. GP News – Уши, нос, гърло
 11. Член на държавна изпита комисия за придобиване на специалност по УНГ болести