Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

ВАЖНО – Карти за библиотеката!

Карти за достъп до библиотеката ще бъдат изготвяни от края на октомври (във връзка инсталиране на нов софтуер), след предварително обявен график.

Ползването на отстъпки в студентския стол и достъп до общежитията се осъществява чрез представяне на студентска книжка.