Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​​​​

Университетски медико-дентален център

                                                         

Първият университетски медико-дентален център у нас бе открит към Факултета по дентална медицина на МУ-Варна в началото на м. октомври 2014г.

Изграждането на центъра е по проект „Конкурентоспособност" на обща стойност 4 милиона лева, който варненският Медицински университет спечели миналата година. Половината от средствата по спечеления проект са инвестирани в изграждането на единствения по рода си център в страната.

                         

Базиран на 5-ия етаж в сградата на Факултета по дентална медицина, Медико-денталният център включва няколко сектора:

  • секторът за еднодневна хирургия с 2 операционни зали, манипулационна зала и леглова база от 9 легла за постоперативно наблюдение на пациенти в рамките на 24 часа;
  • Секторът за високоспециализирана дейност с 6 кабинета.
  • Секторът за общопрактикуващи зъболекари;
  • Сектор за образна диагностика с конично-лъчев томограф;
  • Спешния кабинет.

Първият и единствен към момента в страната, Университетският дентален център към Факултета по дентална медицина на МУ-Варна разполага с техника и апаратура без аналог. Най-големият дентален център в страната като база, оборудване и персонал, в Университетския медико-дентален център работят само университетски преподаватели, които при идеалните условия ще съчетават клиничната с научната и преподавателската си работа.

Медико-денталният център ще бъде от полза и за студентите, обучаващи се във Факултета по дентална медицина на МУ-Варна. Те ще имат възможност на живо да наблюдават операции. Записаните материали от операционните и микроскопите ще бъдат използвани за целите на обучението – качвани на сървъра на университета и в системата за допълнително електронно обучение Blackboard.

Прочети интервю с ръководителя на Университетския медико-дентален център – проф. Стефан Пеев.

  

Контакти:

адрес: гр. Варна, бул. "Цар Освободител" №84, етаж 5

тел.: +359 52 677 299

моб.: +359 882 413 456​

IZ-728x90.jpg