Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​

Диана Стоянова Димитрова


Катедра: по здравни грижи
УС:
Е-поща: Diana.S.Dimitrova@mu-varna.bg
Телефон: сл.062/690023; 0885 438 672

 

Биография

Диана Стоянова Димитрова е родена на 22.11.1967 г. в гр. Елена.
През 1988 г. завършва ИЗК „ Д-р Н. Николаев “ Варна специалност „Акушерка“.
През 2001 г. придобива ОКС „Бакалавър“ по „Управление на здравни грижи“ във ВМИ Плевен с професионална квалификация „Ръководител здравни грижи и преподавател по практика“.
През 1988 г. започва работа като акушерка в Неонатологично отделение на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ гр. Велико Търново. От 1994 г. до 2001 г. работи като акушерка в Гинекологично отделение. След конкурс от 2001 г. до 2011 г. е старша акушерка на Родилно отделение. От 2011 г. до 2016 г. изпълнява длъжността старша акушерка на Неонатологично отделение.
През учебната 2015/2016 г. работи като хоноруван преподавател по Клинична практика във Филиал Велико Търново на Медицински университет „Проф. д-р П . Стоянов“ - Варна.
През 2016 г. след конкурс е назначена за преподавател във Филиал Велико Търново на МУ „Проф. д-р П. Стоянов“ - Варна .

Публикации

Има 25 курса за повишаване на професионалната квалификация, участия в национални конференции и конгреси.

Отворен достъп

Член на

​на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи