Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас

​​​​

Доц. Диана Станчева Димитрова д.пс.


Катедра: Здравни грижи
УС:
Е-поща: dimitrova@mu-varna.bg
Телефон: 062/69-00-24

 

Биография

Родена през 1959 година в град Варна. През 1980 г. завършва Полувисшия медицински институт – Варна, специалност „Акушерка". През 1989 година придобива професионална квалификация по педагогика, а през 1999 година завършва ВСУ „Черноризец Храбър" с ОКС „бакалавър по социални дейност" и специализация по Социална психология. През 2003 се дипломира  в магистърска програма на  Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий" със специалност „Психология".  През 2013 година защитава дисертационен труд на тема „Страх от раждането и пренатална подготовка" и придобива научна степен „доктор". През 2015 получава магистърска степен по Управление на здравните грижи в Медицински университет-Варна. През 2021 завършва едногодишен квалификационен курс по сексология в Медицински университет – Пловдив. Има завършени над 30 курса за повишаване на квалификацията и над 90 научни  публикации в областта на психология на бременността, раждането и акушерските компетенции

През 1999 година създава и ръководи първото в страната  „Училище за родители".

През 2021 година получава Почетен знак на Президента на Р. България за принос към обучението на акушерките  у нас.Публикации

·         "Акушерки на практика – учебно помагало",  София,  2010

·         "Пренатална и перинатална психология. Програми за родителска подготовка". Варна, 2011.

·         „Немедикаментозни методи за обезболяване на раждането", Варна, 2013

·         „Нормално развитие и някои отклонения на нервно-психичното развитие в детска възраст" - в съавтортсво, Варна, 2015

·         Психология на майчинството в контекста на акушерските грижи, Варна, 2019

·         Наръчник на патронажната акушерка, София, 2021

Автор  и издател на електронното списание „Мама112"

Научни публикации

Отворен  достъп

Член на


·         The Association For Prenatal And Perinatal Psychology And Health;

·         Съюз на учените в България;

·         Българската асоциация на специалистите по здравни грижи;

·         Българската асоциация по семейно планиране  и сексуално здраве.