Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

За нас


Националната научна програма „Европейски научни мрежи" е  приета с Решение № 5578/06.08.2020г. на Министерския съвет. Програмата, финансирана от бюджета на Министерството на образованието и науката, подпомага български изследователски институции, чиито проектни предложения са получили висока оценка от Европейската Комисия по мярката „Туининг" на Рамковата програма „Хоризонт 2020".

Медицински Университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна е бенефициент по Националната програма „Европейски научни мрежи" чрез своя проект "TransBrain", участвал в конкурсните сесии на „Хоризонт 2020" през 2017 и 2018г. Проектът цели да подпомогне работата на изследователи от МУ-Варна в областта на фундаменталните и приложни невронауки, чрез изграждане на мрежи с водещи партньорски институции от Германия и Израел, и разширяването им чрез организиране на международни научни прояви в България. Финансирането от МОН е с продължителност 2 години, считано от 1 септември 2020г.